Hvem er vi?

Find LINAK Profiles medarbejdere og disses kontaktoplysninger her.

Jens Kahr Andresen

Administrerende Direktør – CEO
ja@linak-profiles.com
+45 29275257

Thomas Varming Hansen

Produktions- og Logistikchef
tvh@linak-profiles.com
+45 23624243

Palle Hansen

Produktions- og Vedligeholdelseschef
ph@linak-profiles.com
+45 51268006

Kim Ludvigsen

Kvalitetschef
kl@linak-profiles.com
+45 24804035

Karin G. Wigh

Økonomiansvarlig
karin@linak-profiles.com
+45 20556116

Frank Erik Jensen

Indkøb
fej@linak-profiles.com
+45 20593790