LINAK PROFILES Privatlivspolitik

Du bedes læse vores privatlivspolitik grundigt igennem. Ved at fortsætte med at benytte vores hjemmeside og vores services, accepterer du samtidig vilkår og betingelser i vores privatlivspolitik.

Mange tak, fordi du tager dig tid til at læse vores privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor vi indsamler dem, når du kommunikerer med os, benytter vores services eller besøger vores hjemmeside. Vi beskriver også konkret, hvordan vi anvender og videregiver personoplysninger. Vi respekterer alle krav til fortrolighed i forbindelse med de personoplysninger, vi indsamler. Vi foretager de nødvendige tiltag af hensyn til korrekt beskyttelse og sikker administration af de personoplysninger, som vi modtager. Vi videresælger ikke personoplysninger om dig eller om andre brugere.

Hvem er vi?
LINAK Profiles ApS (“LINAK Profiles” eller vi) er en stålvirksomhed, der er specialister i fremstillet af svejsede stålprofiler af høj kvalitet til forskellige typer løftesøjler. LINAK Profiles er et selskab i LINAK Group, og vi udvikler og fremstiller stålprofiler i verdensklasse for LINAK A/S globalt.

Hjemmesiden drives af LINAK Profiles ApS.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?
Vi indsamler personhenførbare oplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnumre (hvis det oplyses). Disse personoplysninger indsamles udelukkende, når du selv frivilligt afgiver de pågældende personoplysninger til os, og/eller når du har givet dit samtykke.

Vi kan indsamle andre typer oplysninger på forskellige måder: Vi gemmer personoplysninger, der indsendes via kontaktformularen på hjemmesiden, for at besvare din henvendelse, og tage stilling til evt. uopfordrede jobansøgninger.

Vi indsamler automatisk oplysninger om dine besøg på og brug af vores hjemmeside. Det kan være personoplysninger såsom operativsystem og platform, browsertype, navigation på siderne og andre oplysninger om, hvordan du interagerer med vores hjemmeside.

Vi samarbejder med tredjeparter (herunder forretningspartnere, leverandører, analyse- og søgeinformationseksperter) og kan modtage anonyme oplysninger fra dem.

Vi beder dig om ikke at sende følsomme personoplysninger til os, såsom race eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religion eller tro, helbredsoplysninger, biometriske eller genetiske kendetegn, kriminelle forhold eller fagforeningstilhørsforhold. Vi indhenter ikke den type oplysninger fra dig, med mindre du har givet samtykke til det, eller det kræves ved lov.

Vores forretningsaktiviteter og serviceydelser samt de tilhørende hjemmesider er ikke målrettet til børn eller designet med børn som målgruppe.

Vi bruger dine personoplysninger på følgende måde:
Vi kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

  • til at kontakte dig vedrørende dine forespørgsler;
  • til at opfylde vores eventuelle kontraktforpligtelser over for dig;
  • til at forbedre vores service; og
  • til andre formål, som du direkte har anmodet om.

Vi deler dine personoplysninger med følgende:
Vi kan videregive dine personoplysninger internt til andre selskaber i LINAK Group til brug for de formål, der er nævnt ovenfor. Formålet er at sikre, at vi tilbyder dig den bedst mulige service. Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere, der i forbindelse med udførelsen af deres arbejdsopgaver har brug for at have adgang til dine oplysninger.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjepart, når vi:

  • benytter tredjeparter til at hoste vores hjemmesider og andre services;
  • behandler ordrer i vores ERP-system med mindst mulig brug af dine personoplysninger;
  • benytter et eksternt kundetilfredshedssystem til at indhente tilbagemeldinger om vores ydelser;
  • forbedrer sikkerheden og blokere mulige uønskede e-mail
  • udarbejder statistikker; og
  • når vi er forpligtede til at videregive dine personoplysninger i henhold til loven, herunder gældende lov uden for dit bopælsland.

Vi benytter tredjeparts databehandlere. Tredjeparts databehandlere samarbejder med os om levering af indhold og tjenester, du anmoder om. På den måde sikrer de fortroligheden i forbindelse med dine personoplysninger og træffer nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger til den teknologiske udvikling.

Dine personoplysninger bliver også behandlet af vores eksterne partnere uden for EU. Vi anvender de lovmæssige sikkerhedstiltag ved udveksling af data med vores servicepartnere uden for EU.

Så længe gemmer vi dine personoplysninger:
Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe det med rimelighed er nødvendigt til det formål, de blev indsamlet til. Vi kan være forpligtet til at gemme dine personoplysninger i henhold til lovkrav. Vi kan gemme personoplysninger i anonymiseret form til formål for udarbejdelse af statistikker, i hvilke tilfælde oplysningerne ikke vil blive slettet.

Sådan beskytter vi dine personoplysninger:
Vi har truffet passende tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller overlagt manipulation, tab, ødelæggelse samt uautoriserede personers adgang hertil. Vores sikkerhedsforanstaltninger revideres regelmæssigt. Vi ajourfører foranstaltningerne løbende for at følge den teknologiske udvikling.

Dine datarettigheder:
Du skal aktivt slette de cookies, der er installeret på din computer. Hvis du lader cookien fra vores leverandør WordPress ligge på computeren, vil vi fortsat modtage statistikoplysninger om dine besøg på vores hjemmesider. Statistikoplysningerne bliver slettet på anmodning fra dig.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger eller ønsker at få dine personoplysninger opdateret, ændret eller slettet, er du velkommen til at kontakte os her.

Vores postadresse er:
LINAK Profiles ApS
Rønsdam 60, Ragebøl
DK-6400 Sønderborg
Danmark
CVR-nummer: 27603653

Hvis du mener, at vi har foretaget eller foretager ulovlig behandling af dine personoplysninger, kan du indsende din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Købehavn K eller datatilsynsmyndigheden i det land, hvor du er statsborger.

Ændringer:
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid. Ændringer og opdateringer vil fremgå af hjemmesiden.

Senest opdateret:
November 2019